Aktuálně z Tlumačova

AKTUALITY

20.9.2018
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá nové policisty.

7.9.2018
Nabídka kroužků DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, na školní rok 2018-2019.
Přihlášky a více zde

3.9.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 10. září – 30.listopadu 2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova.
Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a průjezdu vozidel v této ulici, včetně odstavování a parkování vozidel, které se bude řídit přechodným dopravním značení.
Žádáme tímto občany o určitou toleranci a trpělivost po dobu realizace stavby s tím, aby při pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali zvýšené opatrnosti!

27.8.2018
V pátek 21.09.2018 bude v Otrokovicích probíhat sbírka KOLA PRO AFRIKU. Sběrné místo bude před budovou Otrokovické Besedy na nám. 3.května v čase 15-18 hod. Odevzdat je možno stará vyřazená kola, kolopříslušenství, nářadí apod. Odkaz na organizaci Kola pro Afriku o.p.s., kde je možno se dočíst o celém projektu je na adrese

22.8.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 23.8. do 30.9.2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku v ul. Machovská. Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a vozidel. Upozorňujeme občany, aby při pohybu v okolí stavby dbali zvýšené opatrnosti!

24.9.2018
Dnes akce KIS Tlumačov:
Retro výstava - Sto let zpátky v čase
Více informací o akci
ZPRÁVY

Oprava oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní

04.07.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 byla mimo jiné zahrnuta i finanční částka na provedení opravy oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní.

Oprava objektu č.p.65 na náměstí Komenského

03.07.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V zastupitelstvu schválených rozpočtech na roky 2016 až 2018 byly vyčleněny částky na opravu chátrajícího objektu č.p.65 (bývalá škola) na náměstí Komenského. Záměrem obce bylo vytvořit v prostorách objektu místo pro volnočasové aktivity širokého spektra občanů obce.

Turnaj v tenisové čtyřhře - O pohár obce Tlumačov

03.07.2018 - Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

Turnaj v tenisové čtyřhře „O pohár obce Tlumačov“ (letní část) se konal 23.6.2018 na hřištích nového víceúčelového sportovního areálu na ulici Sportovní a byl součástí akcí, které mají propagovat a přiblížit sporty, pro které je tento areál vybudován a široká veřejnost všech věkových kategorií zde může ve svém volném čase sportovat, získávat a prohlubovat své sportovní dovednosti a utužovat svou fyzickou kondici.

Obec Tlumačov podpořila finančním darem neziskovou organizaci Elim Vsetín

02.07.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Z počátku letošního roku schválila Rada obce Tlumačov finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro neziskovou organizaci ELIM Vsetín o.p.s. na sbírku, jejímž cílem bylo zakoupení starší dodávky typu VW Transportér pro výkon terénní služby. Dle sdělení organizace Elim byla sbírka úspěšná a automobil se podařilo zakoupit. Jako poděkování byl obci doručen dárkový certifikát a drobný dárek.

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře

28.06.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Konec června patří v naší knihovně již tradičnímu pasování prvňáčků na "Malé čtenáře".

Odpoledne pro celou rodinu

28.06.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Společenská akce „Odpoledne pro celou rodinu“, si za léta svého konání, našla pevné místo v kalendáři nejen tlumačovských občanů.

Tlumačovská májka

08.06.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Do dnešních dnů se v městech a obcích udržují slavnosti stavění a kácení májů. Nejinak je tomu v naší obci.

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

01.06.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov.


Rychlé odkazy