Aktuálně z Tlumačova

AKTUALITY

22.1.2020
Poplatky za komunální odpad a psy se vybírají od 3. února do 30. dubna 2020 v úřední dny a to: Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin v přízemí obecního úřadu. Poplatek za KO - 550,- Kč/osoba Poplatek za psa - 200,- Kč/1 pes Platba bezhotovostně na účet OÚ (známku na popelnici vyzvednout na úřadě): Komunální odpad pes č.ú.: 3628661/0100 č.ú.: 3628661/0100 v.s.: 1340 v.s.: 1341 s.s.: rodné číslo před lomítkem s.s.: rodné číslo před lomítkem Lze platit jednou částkou za celou rodinu (550,- Kč x počet osob). Možnost platby platební kartou přímo na úřadě.

26.11.2019
Dětská herna je každou středu od 13 - 14 hod. vyhrazena školní družině.

18.2.2020
Dnes akce KIS Tlumačov:
Výstava obrazů Anežky Ungerové
Více informací o akci
ZPRÁVY

Rozsvítili jsme vánoční stromek

05.12.2019 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

V sobotu 30. listopadu 2019 se rozzářil nejen strom v Praze, ale i v mnoha městech a obcích v naší republice. Tlumačov nebyl výjimkou. Ještě před tím jsme si užili adventního jarmarku s prodejem všeho možného.

Odpočívadlo pro novu cyklistickou sezónu

02.12.2019 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Obec Tlumačov v měsíci listopadu dokončila vybudování nového odpočívadla, které je umístěno křižovatce cyklotras č. 5181 a č. 5271 v lokalitě U Písáku. Mobiliář cykloodpočívadla, které sestává z krytého přístřešku, odpadkového koše, stojanu na 5 kol a stojanu s informační tabulí, byl pořízen za 98 074 Kč. Vše je vyrobeno z kvalitního ošetřeného akátového dřeva, které je zvýšeně odolné vůči povětrnostním vlivům a má vysokou životnost.

Údržba kulturních památek v obci

27.11.2019 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Od srpna do října letošního roku byly na základě objednávky restaurátorkou paní Pavlou Hradilovou ze Zlína provedeny udržovací a restaurátorské práce na třech nemovitých kulturních památkách ve vlastnictví obce Tlumačov. Jednalo se o sochu sv. Jana Nepomuckého a kříž naproti zemského hřebčince v ulici Dolní a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v ulici U Trojice.

Vybudování další venkovní posilovny v Tlumačově

20.11.2019 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

S ohledem na kladný ohlas občanů po realizaci workoutové sestavy a fitness cvičebních strojů na ul. Sportovní v roce 2018, byla ze strany zastupitelů do rozpočtu obce na rok 2019 schválena částka na vybudování nové kombinace těchto sportovních prvků v ul. U Trojice.

Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem

19.11.2019 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V polovině května letošního roku bylo v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2019 započato s realizací stavebních prací na úpravě místní komunikace v ul. Skály, a to konkrétně v prostoru křižovatky před Skaleckým dvorem.

Martinské hody

15.11.2019 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Den před svátkem všech Martinů, v neděli 10. listopadu 2019, se sešli dopoledne na náměstíčku občané Tlumačova a hosté u příležitosti Martinských hodů.

Nevíte, co podniknout s dětmi za špatného počasí?

13.11.2019 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Nevyzpytatelné počasí nedává moc příležitostí, ale vždy se dá něco vymyslet. I při sychravém podzimním počasí, v zimě při nedostatku sněhu nebo v případě, že lyžování vaše rodina neholduje, se můžete s dětmi zabavit. Přijďte si s dětmi pohrát do dětské herny v Tlumačově.

Pestré říjnové akce v KISKU

04.11.2019 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Říjen patří již tradičně k měsíci knihoven, proto jsme si pro děti i veřejnost připravili pestrý program.


Rychlé odkazy