Aktuálně z Tlumačova

AKTUALITY

20.9.2018
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá nové policisty.

7.9.2018
Nabídka kroužků DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, na školní rok 2018-2019.
Přihlášky a více zde

3.9.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 10. září – 30.listopadu 2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova.
Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a průjezdu vozidel v této ulici, včetně odstavování a parkování vozidel, které se bude řídit přechodným dopravním značení.
Žádáme tímto občany o určitou toleranci a trpělivost po dobu realizace stavby s tím, aby při pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali zvýšené opatrnosti!

27.8.2018
V pátek 21.09.2018 bude v Otrokovicích probíhat sbírka KOLA PRO AFRIKU. Sběrné místo bude před budovou Otrokovické Besedy na nám. 3.května v čase 15-18 hod. Odevzdat je možno stará vyřazená kola, kolopříslušenství, nářadí apod. Odkaz na organizaci Kola pro Afriku o.p.s., kde je možno se dočíst o celém projektu je na adrese

22.8.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 23.8. do 30.9.2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku v ul. Machovská. Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a vozidel. Upozorňujeme občany, aby při pohybu v okolí stavby dbali zvýšené opatrnosti!

24.9.2018
Dnes akce KIS Tlumačov:
Retro výstava - Sto let zpátky v čase
Více informací o akci
ZPRÁVY

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

01.06.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní.

Turnaj fotbalových přípravek

29.05.2018 - Pavel Karlík - rkgames@seznam.cz

Dne 8. 5. 2018 uspořádal fotbalový klub S.K. Tlumačov turnaj fotbalových přípravek. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích, a to mladší přípravka určená pro chlapce r. 2009 (a mladší) a starší přípravka pro hráče r. 2007 a mladší. V každé kategorii se zúčastnilo 5 družstev (celkem si přijelo zahrát do Tlumačova fotbal více jak 100 dětí).

Obec Tlumačov poskytla občanům 335 kompostérů zdarma

28.05.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Jak jste již byli v březnovém čísle Tlumačovských novinek a na webu informováni, uspěla Obec Tlumačov se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ a umožnila tak 335 domácnostem naší obce získat zdarma kvalitní kompostér.

Víceúčelové sportoviště na ulici Sportovní se od pátku 4.5.2018 otevírá veřejnosti

02.05.2018 - Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

Dobrá zpráva pro všechny amatérské sportovce v Tlumačově a hlavně pro ty, pro které je součástí jejich životního stylu aktivní pohyb a rekreační sportování. Konečně i v Tlumačově otevřeme pro veřejnost víceúčelová sportoviště – tenisové hřiště a hřiště pro plážový volejbal, která jsou v majetku obce a byla postavena z vlastních prostředků obce Tlumačov, bez využití dotačních titulů.

Od 24. dubna bude uzavřen nadjezd mezi Tlumačovem a Otrokovicemi

17.04.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovalo obec Tlumačov o tom, že most přes železniční trať na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi bude od 24. 4. 2018 do konce října 2018 procházet rekonstrukcí.

Příjem žádostí do Programu rozvoje venkova

11.04.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Místní akční skupina Jižní Haná vyhlásila 6. dubna 2018 výzvu, v níž si mohou podnikatelé žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Výzva umožňuje podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti, podporu investic do zemědělské činnosti a v neposlední řadě také na podporu zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků. Na podporu projektů je připraveno téměř 7 000 000 Kč.

Informace o výdeji kompostérů pro občany obce Tlumačov

09.04.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Občané Tlumačova, kteří v dotazníkovém šetření v roce 2016 projevili zájem o kompostér, si ho mohou vyzvednout postupem, který je popsán dále v článku.

Když se řekne březen,

04.04.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

mnohé z vás napadne jaro. Březen je spojován nejen s prvními jarními dny, ale i měsícem knihy. V tomto měsíci jsme pro Vás připravili přednášku paní Bc. Dany Šimkové „ Příběh Titaniku“. Poslechli jsme si zajímavé vyprávění o stavbě, plavbě, potopení lodi a několika pasažérech


Rychlé odkazy