Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Nová posilovna pod širým nebem na ulici Sportovní

10.09.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Jak již bylo zmíněno v několika předešlých článcích na webu obce a v Tlumačovských novinkách, byla v letech 2016 a 2017 realizována na ulici Sportovní tři sportoviště pro možné pohybové aktivity všech občanů Tlumačova a blízkého okolí.

Aerobik DDM Sluníčko – AT Tlumačov slavil v soutěžní sezóně 2017-18 opět velké úspěchy, těšíme na sezónu 2018-19

07.09.2018 - Hana Hlobilová - hana.hlobilova@ddmslunicko.cz

Na začátku školního roku se přihlásilo do aerobiku 117 členů, kteří byli rozděleni do 5 aerobikových skupin. Zde společně nacvičovali soutěžní choreografie. Přípravy jsou vždy velmi náročné. Nejdůležitější je nápad, od kterého se vše odvíjí, pak se připravuje a mixuje hudba, navrhují kostýmy a tvoří pomůcky pro danou sestavu.

14. ročník soutěže O pohár starosty obce Tlumačov proběl velmi úspěšně a 15. ročník nás čeká 6.4.2019

07.09.2018 - Hana Hlobilová - hana.hlobilova@ddmslunicko.cz

V sobotu 7. 4. 2018 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích 14. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „ O pohár starosty obce Tlumačov“. I v letošním ročníku nám zasedli do poroty profesionálové v čele s Mgr. Davidem Holzerem a Hankou Kynychovou. Ti doprovázeli hodnocení navíc mluveným komentářem ihned po docvičení týmu a předávali dětem i trenérům cenné rady pro další cvičení.

Noční pohádkový park

05.09.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Zakončení prázdnin pro děti byla opět akce Noční pohádkový park, který pro ně připravily pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov v pátek 31. srpna 2018.

Další projevy vandalismu a nevhodného chování k věcem veřejným

05.09.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Už před rokem jsem upozorňoval na nevhodné chování některých jedinců na veřejných prostranstvích, konkrétně bude opět řeč o vodním prvku v parku ulice Sokolské. Jak je vidět, tak někteří lidé jsou prostě nepoučitelní a lhostejní k věcem veřejným.

Rekonstrukce ulice Sokolská

03.09.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017.

Tlumačovské pivní slavnosti přinesly přehlídku kvalitních zlatavých moků

09.08.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Poslední červencovou sobotu proběhly v naší obci už tradiční Pivní slavnosti s 2. ročníkem Setkání heligonkářů.

Nové parkoviště na ulici Sportovní

16.07.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

S ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní, zejména k technickým parametrům komunikace a podmínkám při parkování vozidel v její části od křižovatky se silnicí II/367 ul. Kvasická směrem k fotbalovému hřišti, a s odkazem na schválený dokument „Studie dopravy v obci Tlumačov“ rozhodlo zastupitelstvo v roce 2017 obce o vybudování nového parkoviště v místě od stávající zástavby rodinných domů vpravo po místo, kde v minulosti stál objekt provizorního ubytování č.p.209, tzv. „likusák“, dříve před povodní objekt domu dětí a mládeže známý jako „tesko barák“.


Rychlé odkazy