Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávného celku.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu vedoucikis@tlumacov.cz.


Ročník XXVIII. - čísla vydaná v roce 2019

Červen 2019 - z obsahu

Kliknutím na obrázek můžete stáhnout TN v pdf
  • Dárci krve u starosty
  • Školní psycholog
  • Aerobik
  • Fotbalový turnaj
  • Gulášfest

Ke stažení v novém okně
(pdf 2.5 MB )

Březen 2019 - z obsahu

Kliknutím na obrázek můžete stáhnout TN v pdf
  • Výroční zpráva z radnice 2018
  • Policie ČR informuje
  • Jedu na dřeň
  • Martin Hajný
  • Úspěšné házenkářky

Ke stažení v novém okně
(pdf 2.3 MB )


Archiv novinek můžete nalézt i na adrese: www.tlumacovske-novinky.rydel.cz

Novinky jsou v elektronické podobě ve formátu pdf. Průměrná velikost souboru je cca 1.5 MB.
K prohlížení souborů je nutno mít na vašem počítači nainstalovaný bezplatný program Adobe Acrobat Reader, který je možno si stáhnout z této adresy:

Poplatky za inzerci v Tlumačovských novinkách:

Cena za reklamu 1 cm2 = 5 Kč

Návrh na reklamu musí být zpracován na počítači jako jednoduchý text v programu Microsoft Word. Složitější návrhy v programech Ilustrator, Corel nebo Photoshop. Písmo musí být v tomto případě převedeno do křivek, nejlépe však tiskové PDF v rozměrech 1:1.

Kontakt: Renáta Nelešovská, e-mail vedoucikis@tlumacov.cz, tel.: 577 929 023, 724 368 378