Moravský rybářský svaz, Organizace Kvasice (včetně rybářů z Tlumačova)

Kontaktní e-mail: info@rybarikvasice.cz

Webové stránky: www.rybarikvasice.cz

Moravský rybářský svaz


Jak se stát členem MRS a jak začít s lovem ryb


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:


Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb.