Sbod dobrovolných hasičů a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

Kontaktní osoby:
Starosta SDH - Miroslav Hlaváč
Velitel SDH - Josef Zlatuška
Velitel JSDH - Otto Šnajdr st.
Kontaktní e-mail: hasici@tlumacov.cz


Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov zřídilo Zastupitelstvo obce Tlumačov s účinností od 18.3.2004.
Údaje o zřízení JSDH naleznete ve zřizovací listině.

Seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov (20.7.2018)


ČísloPříjmení a jménoFunkce
1.Šnajdr Otto st.velitel JSDH, hasič
2.Hrtús Štefanstrojník, řidič, hasič
3.Machovský Václavstrojník, řidič, hasič
4.Malár Michalvelitel družstva, hasič
5.Šedo Miroslavhasič
6.Šedo Radekhasič
7.Šnajdar Romanstrojník, řidič, hasič
8.Šnajdr Michalzást. velitele JSDH, velitel družstva, hasič
9.Šnajdr Otto ml.strojník, řidič, hasič
10.Zlatuška Josefstrojník, řidič, hasič
11.Žák Milanstrojník, řidič, hasič
12.Vírová Zuzanazdravotník
13.Miroslav Hlaváčstrojník, řidič, hasič
14.Josef Šumberastrojník, hasič

Informace a zprávy o činnosti hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

31.05.2019 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily.

Z činnosti SDH v roce 2017

28.01.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Tlumačovští hasiči se v místní hasičské zbrojnici sešli na své valné hromadě. V článku si můžete přečíst zkrácenou zprávu o činnosti SDH Tlumačov v roce 2017, kterou zpracoval a přednesl Michal Malár.

Tlumačovští hasiči bilancovali uplynulý rok

09.02.2017 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov na své výroční valné hromadě hodnotil uplynulý rok 2016. K 31.12.2016 má členská základna SDH Tlumačov celkem 31 členů, z toho je 8 žen a 23 mužů.

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů opět prokázali svou připravenost

20.09.2016 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

V sobotu 11.9.2016 v čase 22,42 hod byl v rámci mimořádné události vyhlášen požární poplach v zemědělském areálu v Tlumačově. Plameny zachvátily velkoobjemovou halu na uskladnění sena, která je v majetku Plemenářských služeb a.s. Otrokovice.

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015

05.02.2016 - Roman Šnajdar - r.snajdar@centrum.cz

V sobotu 9.1.2016 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH. Členskou základnou byla schválena činnost za uplynulý rok a byly schváleny hlavní body pro následující rok.

Úspěch tlumačovských hasičů - postup do finále v anketě Dobrovolni hasiči roku 2014

12.09.2014 - Jan Rýdel - mistostarosta@tlumacov.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla odbornou porotou vybrána do finále z téměř 200 nominovaných jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Podpořte naši jednotku hlasováním v anketě!

Hasiči opět prokázali, že je na ně spolehnutí !

30.09.2008 - Jaroslav Ševela - starosta@tlumacov.cz

V úterý ve večerních hodinách v rámci procházky jeden z tlumačovských občanů zpozoroval ohnisko požáru v zadní části areálu společnosti Metalšrot.

Noční soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

31.08.2008 - Roman Šnajdar - r.snajdar@centrum.cz

V sobotu 23.8. se konal na fotbalovém hřišti v Tlumačově již 6. ročník noční soutěže v požárním sportu, od loňského ročníku konaný jako soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Letos k nám zavítalo 21 soutěžních družstev, 15 v mužské kategorii a 6 v kategorii ženy.