Elektronická úřední deska - archiv rok 2007

Vyvěšeno v prosinci 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
27.12.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Hulenka JaroslavFormát dokumentu na úřední desce12.1.2008
21.12.2007MZe ČR, PÚ Zlíně - Příloha č. 5 Rozhodnutí - KPÚ v k.ú. Tlumačov na MoravěFormát dokumentu na úřední desce6.1.2008
21.12.2007MZe ČR, PÚ Zlíně - Rozhodnutí - KPÚ v k.ú. Tlumačov na MoravěFormát dokumentu na úřední desce6.1.2008
7.12.2007MěÚ Otrokovice, Plynoinstalace RD č.p. 131, Tlumačov - oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednáníFormát dokumentu na úřední desce23.12.2007
6.12.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Miluše BarabášováFormát dokumentu na úřední desce22.12.2007

Vyvěšeno v listopadu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
23.11.2007Obec Tlumačov - Usnesení o ustanovení opatrovníka - David MolákFormát dokumentu na úřední desce9.12.2007
23.11.2007Obec Tlumačov - Ustanovení opatrovníka - David MolákFormát dokumentu na úřední desce9.12.2007
21.11.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Marian MinářFormát dokumentu na úřední desce7.12.2007
21.11.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Petr FtáčníkFormát dokumentu na úřední desce7.12.2007
19.11.2007MěÚ Otrokovice - územní rozhodnutí č. 80/2007- Rodinný dům - p. č. 737/5Formát dokumentu na úřední desce5.12.2007
12.11.2007SÚ MěÚ Otrokovice - Rozhodnutí 290/2007 - odkanalizováníFormát dokumentu na úřední desce28.11.2007
12.11.2007Obec Tlumačov - OZV č. 3/2007 Formát dokumentu na úřední desce28.11.2007
12.11.2007Obec Tlumačov - OZV č. 2/2007 Formát dokumentu na úřední desce28.11.2007
9.11.2007Odprodej části pozemku v majetku obce Tlumačov, p.č. KN 1408 Formát dokumentu na úřední desce25.11.2007
8.11.2007OÚ Tlumačov - uložení písemnosti - David MolákFormát dokumentu na úřední desce24.11.2007

Vyvěšeno v říjnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
31.10.2007Návrh rozpočtového výhledu 09-11 - Sdružení obcí pro rozvoj ...Formát dokumentu na úřední desce16.11.2007
31.10.2007Návrh rozpočtu 08 - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu... Formát dokumentu na úřední desce16.11.2007
29.10.2007Obec Tlumačov - Pořadník na bytyFormát dokumentu na úřední desce14.11.2007
29.10.2007Obec Tlumačov, záměr pronájmu pozemkuFormát dokumentu na úřední desce14.11.2007
29.10.2007Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Jižní HanáFormát dokumentu na úřední desce14.11.2007
17.10.2007FÚ Brno - Venkov; uložení písemnosti - Libor SamohýlFormát dokumentu na úřední desce2.11.2007
8.10.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Hulenka JaroslavFormát dokumentu na úřední desce24.10.2007
8.10.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Jaška KarelFormát dokumentu na úřední desce24.10.2007

Vyvěšeno v září 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
21.9.2007MěÚ Otrokovice - územní rozhodnutí č. 61/2007 - plynofikace RD č.p. 41, nám. Komenského, TlumačovFormát dokumentu na úřední desce7.10.2007
21.9.2007MěÚ - územní rozhodnutí č. 58/2007 - Přípojka plynu a plynofikace kotlů pěstitelské stanice č.p. 774, TlumačovFormát dokumentu na úřední desce7.10.2007
13.9.2007MěÚ Holešov - R55, úsek Skalka - Hulín - oznámení o zahájení stavebního řízeníFormát dokumentu na úřední desce29.9.2007
13.9.2007MěÚ Otrokovice - "Terénní úpravy na p.č.779/25 a2670/1" - rozhodnutí o umístění stavbyFormát dokumentu na úřední desce29.9.2007
11.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Jaroslav BlechtaFormát dokumentu na úřední desce27.9.2007
6.9.2007Obec Tlumačov - OZV č. 1/2007 Formát dokumentu na úřední desce22.9.2007
6.9.2007MěÚ Otrokovice - projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPN SÚ TlumačovFormát dokumentu na úřední desce4.12.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Petr FtáčníkFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - KolekoFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - KolexFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - InterbevisFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Marian MinářFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007
4.9.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Marian MinářFormát dokumentu na úřední desce20.9.2007

Vyvěšeno v srpnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
29.8.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Marian MinářFormát dokumentu na úřední desce14.9.2007
29.8.2007SÚ MěÚ Otrokovice - územní rozhodnutí 53/2007 - novostavba RD na p.č. 737/12 U TrojiceFormát dokumentu na úřední desce14.9.2007
29.8.2007SÚ MěÚ Otrokovice - územní rozhodnutí 52/2007 - Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy TlumačovFormát dokumentu na úřední desce14.9.2007
17.8.2007SÚ MěÚ Otrokovice - Oznámení o zahájení územního řízení - plynofikace č.p. 41Formát dokumentu na úřední desce2.9.2007
17.8.2007SÚ MěÚ Otrokovice - Oznámení o zahájení územního řízení - plynofikace kotlů v páleniciFormát dokumentu na úřední desce2.9.2007

Vyvěšeno v červenci 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
25.7.2007MěÚ Otrokovice - "Terénní úpravy na p.č.779/25 a2670/1" - oznámení o zahájení řízeníFormát dokumentu na úřední desce10.8.2007
20.7.2007MěÚ Otrokovice, RD p.č. 737/11, Tlumačov - Územní rozhodnutíFormát dokumentu na úřední desce5.8.2007
19.7.2007MěÚ Otrokovice - oznámení o uložení písemnosti - Blechta JaroslavFormát dokumentu na úřední desce4.8.2007
19.7.2007MěÚ Otrokovice, RD p.č. 737/12, Tlumačov - oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednáníFormát dokumentu na úřední desce4.8.2007
19.7.2007MěÚ Otrokovice - "Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy, Tlumačov" - oznámení o zahájení řízeníFormát dokumentu na úřední desce4.8.2007
9.7.2007SÚ MěÚ Otrokovice - Oznámení o zahájení územního řízení - novostavba RDFormát dokumentu na úřední desce25.7.2007

Vyvěšeno v červnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
19.6.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Miluše BarabášováFormát dokumentu na úřední desce5.7.2007

Vyvěšeno v květnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
31.5.2007MěÚ Otrokovice, RD p.č. 782/9, ul. Jiráskova, Tlumačov - oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednáníFormát dokumentu na úřední desce16.6.2007
29.5.2007Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2006Formát dokumentu na úřední desce14.6.2007
28.5.2007Obec Tlumačov - rozhodnutí o zrušení TP - Machovský ZdeněkFormát dokumentu na úřední desce13.6.2007
23.5.2007Veřejná vyhláška - čerpací stanice LPG ČS PH Silmet TlumačovFormát dokumentu na úřední desce8.6.2007
23.5.2007Odprodej pozemků v lokalitě U cementárny - aktualizace záměruFormát dokumentu na úřední desce8.6.2007
22.5.2007Zápis ze zasedání ZO 9.5.2007Formát dokumentu na úřední desce7.6.2007
3.5.2007OÚ Tlumačov - uložení písemnosti - Zdeněk MachovskýFormát dokumentu na úřední desce19.5.2007

Vyvěšeno v dubnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
26.4.2007Obec Tlumačov - Pořadník na bytyFormát dokumentu na úřední desce12.5.2007
26.4.2007Obec Tlumačov - Záměr pronájmu pozemkuFormát dokumentu na úřední desce12.5.2007
25.4.2007Obec Tlumačov - záměr odprodat majetek umístěný v č.p. 401 (sokolovna)Formát dokumentu na úřední desce11.5.2007
23.4.2007MěÚ Otrokovice - "Prodloužení vodovodního řadu" - rozhodnutí č. 48/2007Formát dokumentu na úřední desce9.5.2007
18.4.2007Obec Tlumačov - Účetní závěrka k 31. 12. 2006Formát dokumentu na úřední desce4.5.2007
16.4.2007MěÚ Otrokovice - "Odkanalizování obce Tlumačov" - oznámení o zahájení řízeníFormát dokumentu na úřední desce2.5.2007
2.4.2007Obec Tlumačov - záměr odprodat bytový dům č.p. 737, ul. ŠvermovaFormát dokumentu na úřední desce18.4.2007

Vyvěšeno v březnu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
29.3.2007KÚZK, OŽP - Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblastech povodí Moravy a Dyje k pripomínkám veřejnostiFormát dokumentu na úřední desce22.11.2007
19.3.2007Záměr obce - pronájem pozemku p.č. 2525/2Formát dokumentu na úřední desce4.4.2007
15.3.2007MěÚ Otrokovice - "Prodloužení vodovodního řadu" - seznámení s podklady před vydáním rozhodnutíFormát dokumentu na úřední desce31.3.2007
12.3.2007Hlášení o trvalém stanovišti včelstev k 28. 2. 2007Formát dokumentu na úřední desce28.3.2007
8.3.2007Obec Tlumačov - Návrh závěrečného účtu Obce Tlumačov za rok 2006Formát dokumentu na úřední desce24.3.2007
2.3.2007MZe ČR, PÚ Zlíně - Oznámení ke KPÚ v k.ú. Tlumačov na MoravěFormát dokumentu na úřední desce18.3.2007

Vyvěšeno v únoru 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
26.2.2007Obec Tlumačov - Záměr pronájmu pozemkuFormát dokumentu na úřední desce14.3.2007
23.2.2007Výroční zpráva o poskytování ifnormací podle z.č. 106/1999 Sb.Formát dokumentu na úřední desce11.3.2007
20.2.2007Obec Tlumačov - záměr odprodat bytový dům č.p. 737, ul. ŠvermovaFormát dokumentu na úřední desce8.3.2007
15.2.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Petra CaletkováFormát dokumentu na úřední desce3.3.2007
13.2.2007SÚ MěÚ Otrokovice - Oznámení o zahájení územního řízení - novostavba RDFormát dokumentu na úřední desce1.3.2007
8.2.2007Obec Tlumačov - Návrh rozpočtu obce na rok 2007Formát dokumentu na úřední desce24.2.2007
6.2.2007FÚ Uherské Hradiště, uložení písemnosti - Radek TesařFormát dokumentu na úřední desce22.2.2007
5.2.2007Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu - rozpočtový výhled 2008 - 2009Formát dokumentu na úřední desce21.2.2007
5.2.2007Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu - rozpočet 2007Formát dokumentu na úřední desce21.2.2007

Vyvěšeno v lednu 2007

Vyvěšeno Dokument Typ Sejmuto
31.1.2007Výzva k výměně řidičských průkazůFormát dokumentu na úřední desce4.1.2008
30.1.2007Zánik povolení k odběru a vypouštění vodFormát dokumentu na úřední desce4.1.2008
11.1.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Petr FtáčníkFormát dokumentu na úřední desce27.1.2007
2.1.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Jaroslav BlechtaFormát dokumentu na úřední desce18.1.2007
2.1.2007FÚ Otrokovice, uložení písemnosti - Marcela HrbáčkováFormát dokumentu na úřední desce18.1.2007

Archiv vyvěšených dokumentů
Aktuálně vyvěšené dokumenty

Nahoru