Přehled nejdůležitějších předpisů

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:


Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.