E-podatelna, adresa pro elektronický příjem

epodatelna@tlumacov.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Tlumačov, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Tlumačov
Čas: DD.MM.RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance OÚ Tlumačov

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností dotazujte se na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci obecního úřadu sdělí, zda je daný formát přijatelný.


Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu sekretariatou@tlumacov.cz, případně na poštovní adresu OÚ Tlumačov.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní úřad Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

Obecní úřad Tlumačov neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově obecního úřadu.

Úřední hodiny osobní podatelny:


Pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00