Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující odkazy a dokumenty:


Odkazy na návody na řešení různých životních situací na úřadech

Ztratili jste občanský průkaz? Nevíte, kde a jak nahlásit změnu trvalého bydliště...?
Odkazy na stránky, na kterých jsou popsány návody, jak v těchto případech postupovat.


Rizika mimořádných událostí ve správním obvodu obce Tlumačov

Povodeň, zátopa

Popis nebezpečí:

K eliminaci následků uvedených rizik má obec Tlumačov zpracován Povodňový plán obce. V případě nebezpečí vzniku krizové situace je svolávána povodňová komise obce.
Mapa záplavového území obce Tlumačov je k dispozici ke stažení ve formátu pdf, (3,8 MB).

Požár

Popis nebezpečí:

Obec Tlumačov je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů, JPO V.

Další možná rizika vzniku mimořádných situací

Popis nebezpečí: