Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2007

 Informace vydána: 2.1.2008

Počet obyvatel k 1.1.2008 celkem 2455 (2427)
- z toho:
do 15 let celkem 418 (421)
16 – 60 let celkem 1557 (1536)
nad 60 let celkem 480 (470)

- počet narození v r. 2007 20 (23)
- počet úmrtí v r. 2007 25 (27)
- počet přihlášených v r. 2007 75 (47)
- počet odhlášených v r. 2007 42 (45)
- počet uzavřených sňatků v r. 2007 8 (7)
- nejstarší občan obce Tlumačov = Zapletalová Vojtěška – 97 let

Poznámka:
- údaje v závorkách uvádějí stav k 1.1.2007
- zdroj = matrika OÚ Tlumačov

Zveřejnil(a): Jaroslav Ševela, starosta@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu