Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2006

 Informace vydána: 5.1.2007


stav 1.1.2007stav 1.1.2006
Počet obyvatel k 1.1.2007
z toho do 15 let celkem 421
16 - 60 let celkem 1.536
nad 60 let celkem 470
2.4272.429
Počet narození v r. 20062323
Počet úmrtí v r. 20062725
Počet přihlášených v r. 20064755
Počet odhlášených v r. 20064563
Počet uzavřených sňatků v r. 200676
Nejstarší občan obce Tlumačov: Jarmila Smyčková - 101 let

Zdroj: matrika OÚ Tlumačov

Zveřejnil(a): Ing. Jaroslav Ševela, starosta@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu