Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

 Informace vydána: 24.6.2019

Zlínský kraj připravuje další výzvu tzv. kotlíkových dotací zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější způsoby vytápění. Využije pro ně finanční prostředky ve výši téměř 160 milionů korun, které na základě své žádosti obdržel od Ministerstva životního prostředí.
Dotace budou žadatelům přiděleny v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.
Další podrobnosti v letáčku.

Odkazy na web:
* Článek Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz
* Další informace o dotacích.

Konzultační dny:
* ve Valašských Kloboukách 16.09.2019 (Valašské Podnikatelské centrum, Reprezentační sál, Smetanova 10808),
* ve Vsetíně 18.09.2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, Svárov 1080),
* v Kroměříži 25.9.2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1)
* v Uherském Hradišti 26.09.2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 1198), vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí registraci od 2.9.2019 na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas může být upraven dle požadavků na registrace).
21.9.2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ využít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT).
S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.


Kotlíkové dotace

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu