Poplatky za komunální odpad a psy se vybírají od 22.ledna do 30.dubna 2018 v úřední dny OÚ Tlumačov

 Informace vydána: 15.1.2018

Poplatky za komunální odpad a psy se vybírají od 22.ledna do 30.dubna 2018 v úřední dny a to:
Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin

v přízemí obecního úřadu.

Poplatek za KO - 550,- Kč/osoba
Poplatek za psa - 200,- Kč/1 pes

Možnost platby bezhotovostně na účet OÚ (známku na popelnici vyzvednout na úřadě):
Komunální odpad
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1340
s.s.: rodné číslo před lomítkem
(Lze platit jednou částkou za celou rodinu (550,- Kč x počet osob))

Pes
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1341
s.s.: rodné číslo před lomítkem

Nově možnost platby platební kartou přímo na úřadě.

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu