Mimořádná veterinární opatření Africký mor prasat - povinnost nahlášení chovu prasat obecnímu úřadu

 Informace vydána: 11.1.2018

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlašuje mimořádná veterinární opatření.

Všem chovatelům prasat domácích na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31.1.2018 nahlásit na příslušném obecním úřadě své chovy.

Informace o chovu prasat lze nahlásit na sekretariátu Obecního úřadu Tlumačov.

Plné znění uvedeného Mimořádného veterinárního opatření naleznete na úřední desce OÚ Tlumačov:
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - soupis chovů prasat domácích (pdf) .

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu