Celostátní průzkum dopravního chování - Česko v pohybu - proběhne i v Tlumačově

 Informace vydána: 26.9.2017

V současné době se koná v celé České republice doposud nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost. Na území města Otrokovice se průzkum dotkne 112 domácností, v rámci ORP Otrokovice budou zahrnuty obce Bělov, Tlumačov a Napajedla. Celkem navštíví tazatelé na území ORP Otrokovice 252 domácností.

Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového. Dotazníková šetření se uskuteční ve dvou etapách, přičemž první etapa byla započata v měsíci září a bude pokračovat nejdéle do prvního týdne v prosinci 2017. Druhá etapa se uskuteční v měsíci březnu a dubnu 2018.
Dopravní průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu za podpory Ministerstva dopravy ČR.

„Sběr dat bude probíhat formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří jsou vázání etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat vašeho každodenního dopravního chování, kupříkladu jaké dopravní prostředky volíte nebo jak daleko dojíždíte do práce. Vaše odpovědi budou sloužit pouze pro účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně. Informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí,“ uvádějí v korespondenci městu ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič a ředitel FOCUSu Roman Skotnica.

Pokud bude z celkem 40 000 náhodně vybraných domácností oslovena právě ta vaše, prosíme o vstřícnost a vyplnění dotazníku. Účastí na průzkumu dopravního chování máte jedinečnou možnost se přímo podílet na budoucí podobě dopravy v České republice.


Informace o průběhu celostátního průzkumu dopravního chování v České republice - Česko v pohybu.

Průvodní dopis - informace k akciInformační leták

Česko v pohybu

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu