Africký mor prasat - postup při nálezu uhynulého divokého prasete

 Informace vydána: 14.7.2017

Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti „civilní“ osobou

  • v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen „kadáveru“) nedotýkat, ani s ním jinak manipulovat
  • udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete
  • oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) místo nálezu kadáveru (na krizové telefonní linky KVS: 720 995 201) nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR, Městskou policii.

***Dokument ke stažení v pdf (230 kB).

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu