Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (kotlíková dotace)

 Informace vydána: 20.3.2017

Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).
Více informací získáte v přiloženém dopise ke stažení (pdf, 200kB).

Zveřejnil(a): Jan Rýdel, tajemnikou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu