V tomto přehledu hlášení místního rozhlasu jsou uvedena pouze hlášení za posledních deset dní.

Hlášení místního rozhlasu ze dne 2.7.2020

Upozorňujeme občany, že ve dnech 4. až 6.7.2020 bude uzavřena silnice II/367 Kvasice - Tlumačov z důvodu pokládky asfaltové směsi v ulici Kvasická. V důsledku toho budou v uvedeném termínu omezeny linkové spoje autobusové dopravy projíždějící trasu Kvasice - Tlumačov - Otrokovice a opačně s tím, že tyto spoje budou vedeny přes Bělov.

Lenka Dědková, ekonomou@tlumacov.cz

Hlášení místního rozhlasu ze dne 29.6.2020

Lékárna i pošta v Tlumačově budou ve středu 1.7.2020 z důvodu vypnutí elektrické energie zavřeny.

Firma Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci:
- revize kotlů na tuhá paliva
- revize, kontroly a čištění komínů
- kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu 4.7.2020.
Zájemci se mohou objednávat telefonicky 608 748 989.

Ladislava Vránová, matrikaou@tlumacov.cz