Kronika obce Tlumačov

Kronika obce Tlumačov je vedena od roku 1903.

Tlumačovští kronikáři

2010Sylva Němcová
2005 - 2010Mgr. Jiřina Rýdlová
1998 - 2004Zdeněk Ševela
1980 - 1997Bohumil Janečka
1973 - 1979Inocenc Pospíšil
1959 - 1972Bohumil Juráň
1946 - 1958Alois Horký
1941 - 1945Kronika byla v době 2.světové války uložena na ONV Zlín a následně uložena na zámku Letovice, odkud ji v roce 1946 převezl zpět do Tlumačova Dr. Ignác Horníček, pak byla dodatečně dopsána A. Horkým
1935 - 1939Františka Zemková
1934Josef Hubáček
1933Oldřich Fajker
1931 - 1932Josef Hubáček
1930Olga Kohoutková
1928 - 1929Josef Hubáček
1903 - 1927Josef Zbořil

Elektronické přepisy kroniky

Do elektronické podoby kroniku začala přepisovat kronikářka obce paní Mgr. Jiřina Rýdlová, od roku 2009 pokračuje v přepisech paní Sylva Němcová. Elektronické přepisy kroniky z jednotlivých let jsou postupně doplňovány.
Zápisy kroniky jsou ve formátu pdf.

Přehled elektronických přepisů kroniky


Tlumačovská kronika