Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

 17.12.2019 (úterý) - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz - 719x

Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení S ohledem na dlouhodobou koncepci obce ve věci úspory energií, mj. i té elektrické, a tím i snižování výdajů za jejich nákup, bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 provedeno několik akcí spojených s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci.


Jednalo se zejména o výměnu 62 ks stávajících výbojkových svítidel podél silnice I/55 v průtahu obcí v ulici Dolní, Masarykova a v části ulice Kvasická od křižovatky po poštu a 8 ks svítidel na přechodech pro chodce přes tuto komunikaci. Stávající svítidla s příkonem v rozmezí 100 – 150 W byly nahrazeny novými LED svítidly s lepšími technickými parametry, tj. nižším příkonem do max. 80 W, lepší svítivostí a delší životností. Dodávka nových svítidel byla provedena na základě výběru nejvýhodnější cenové nabídky zakázky malého rozsahu, jejíž hodnota činila částku ve výši 358.523,- Kč. Samotná výměna svítidel za použití objednané vysokozdvižné plošiny pak byla provedena v měsíci září s tím, že celá akce stála 384.804,- Kč.
Ve stejném termínu došlo také k výměně 5 ks výbojkových svítidel na ul. Mánesova za nová LED svítidla s označením „Megin“ a příkonem 59 W na jedno svítidlo. Pořízení těchto svítidel vyšlo obecní rozpočet na částku 63.646,- Kč.
Další akcí byla kompletní instalace 4 ks nových LED svítidel na ulici Družstevní včetně osazení stožárů a provedení zemních kabelových rozvodů, která proběhla současně s plánovanou rekonstrukcí chodníku v úseku před stávajícími rodinnými domy. Investiční náklady na vybudování této části veřejného osvětlení činily hodnotu ve výši 65.519,- Kč.
Další částí obce s novým veřejným osvětlením je lokalita Skály, kde byly nové sloupy s výbojkovými svítidly a zemním kabelovým vedením umístěny podél místní komunikace v úseku od bytového domu č.p. 693, kolem seníku až po „Skalecký dvůr“. Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 73.477,- Kč.
Veškeré technické práce spojené s výměnou a instalací svítidel u výše uvedených akcí provedli odborní zaměstnanci oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov.


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení


Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení