Tříkrálová sbírka v Tlumačově 2018

 11.01.2018 (čtvrtek) - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz - 441x

Tříkrálová sbírka v Tlumačově 2018 V sobotu 6.ledna 2018 se konala v Tlumačově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita sv. Anežky Otrokovice. V naší obci se letos vybralo celkem 52.986,- Kč což je nejvíce po dobu trvání charitativní sbírky.


Celkový výtěžek sbírky obcí spadajících do působnosti Charity sv. Anežky Otrokovice, pak činil úctyhodných 717.118,- Kč, což je o 63.304,- Kč více než v minulém roce.
Děkujeme všem dárcům za ochotu pomáhat v nouzi a také všem 13 skupinkám tlumačovských koledníků, kteří se sbírky zúčastnili.


Tříkrálová sbírka v Tlumačově 2018