Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov - čas 17.30 hod

 30.03.2006 (čtvrtek) - Ing. Jaroslav Ševela - starosta@tlumacov.cz - 4168x

Řeka Morava v úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi kulminovala přibližně o 2 hodiny později než se předpokládalo.


V současné době je setrvalý stav hladiny řeky Moravy v Olomouci a na přítoku - řece Bečvě v Dluhonicích hladina výrazně klesá – za posledních 7 hodin o cca 1 m. V 17.00 hod dosahovala hladina řeky Moravy v Kroměříži výšky 7 m a byl naměřen průtok vyšší jak 600 m3/sec. Rusava již nevyplavuje Záhlinické rybníky a situace v této lokalitě je téměř stabilizovaná. Situaci zaplaveného území katastru obce Tlumačov v lokalitách ul. Sportovní, ul. Dolní, louk na Metlově, Amerik, Kráčin komplikuje skutečnost, že Mojena a Hlavnička je vybřežená do okolních polí a pozemků a nemají zajištěn odtok . Naopak Morava stále vhání proud do Mojeny, čímž se vzdouvá její hladina, zvětšují se vodní laguny a nesnižuje se jejich výška. Jen v případě očekávané stabilizace růstu hladiny Moravy či jejího mírného poklesu je šance na zastavení rozlivu a zvyšování vodních lagun v blízkosti zastavěného území obce Tlumačov a k případnému poklesu hladiny lagun. V průběhu večera i noci bude zajištěno monitorování a kontrola řeky Moravy a vodních ploch. V případě zhoršení situace budou občané informováni způsobem obvyklým. Doporučujeme občanům sledovat aktuální vývoj a vyzýváme občany zejména z dotčených ulic k maximální bdělosti s tím , že platí trvale naše doporučení na vyklizení sklepních prostor . V případě manipulace s plynovými či elektrickými spotřebiči je nutno dbát na bezpečnost a zachovávat požární a bezpečnostní předpisy. Informace o hladinách a průtocích na řekách - zejména řece Moravě je možno získat na www.pmo.cz či na automatickém fonetickém hlásiči: - Morava Olomouc 585 435 722, - Bečva Dluhonice 581 212 153, - Morava Kroměříž 573 330 578.