REALIZOVANÉ DOTACE PRO OBEC

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

31.05.2019 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily.

Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky

21.11.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvem obce Tlumačov ze dne 13.12.2017 o podání žádosti o dotaci ve zveřejněné 2. výzvě MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy a v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2018 byla počátkem letošního roku zahájena příprava na akci „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky“.

Rekonstrukce ulice Sokolská

03.09.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017.

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

01.06.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov.

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

01.06.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní.

Bytový dům na ul. Jana Žižky č.p.630 v novém kabátě

02.06.2017 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Dne 20.4.2016 schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace bytového domu 630 Tlumačov“ v rámci 16. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Energetické úspory v bytových domech - zateplování“, vyhlášené dne 9.12.2015 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.