Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Informace o výdeji kompostérů pro občany obce Tlumačov

09.04.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Občané Tlumačova, kteří v dotazníkovém šetření v roce 2016 projevili zájem o kompostér, si ho mohou vyzvednout postupem, který je popsán dále v článku.

Od 24. dubna bude uzavřen nadjezd mezi Tlumačovem a Otrokovicemi

17.04.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovalo obec Tlumačov o tom, že most přes železniční trať na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi bude od 24. 4. 2018 do konce října 2018 procházet rekonstrukcí.

Příjem žádostí do Programu rozvoje venkova

11.04.2018 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Místní akční skupina Jižní Haná vyhlásila 6. dubna 2018 výzvu, v níž si mohou podnikatelé žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Výzva umožňuje podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti, podporu investic do zemědělské činnosti a v neposlední řadě také na podporu zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků. Na podporu projektů je připraveno téměř 7 000 000 Kč.

Když se řekne březen,

04.04.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

mnohé z vás napadne jaro. Březen je spojován nejen s prvními jarními dny, ale i měsícem knihy. V tomto měsíci jsme pro Vás připravili přednášku paní Bc. Dany Šimkové „ Příběh Titaniku“. Poslechli jsme si zajímavé vyprávění o stavbě, plavbě, potopení lodi a několika pasažérech

Po stopách velikonočního zajíčka

04.04.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Druhý ročník rodinné akce „Po stopách velikonočního zajíčka“, kterou společně připravily pracovnice DDM Sluníčko, středisko Tlumačov a KIS Tlumačov v neděli 25.března 2018, se opět vydařil. Chladné, až mrazivé počasí neodradilo na 200 dětí s rodiči, kteří na akci dorazili.

Tlumačovští stolní tenisté pořádali 1. ročník „Regionální ligy“

26.03.2018 - Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

V sobotu 17. března 2018 se podařilo tlumačovským stolním tenistům uspořádat první plnohodnotný ročník regionální – tzv. „Pivní ligy“ regionálních amatérských hráčských týmů. Akce, která se uskutečnila za podpory obce Tlumačov, přilákala do velké tělocvičny ZŠ Tlumačov šest družstev, jejichž zástupci mezi sebou změřili síly.

Kompostéry pro naše občany budou v dubnu!

21.03.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

V loňském roce jsme neuspěli se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“. Po opětovném podání žádosti jsme byli v letošním roce úspěšní a naše obec byla zařazena do seznamu doporučených žadatelů.

Reprezentační ples Obce Tlumačov

12.03.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

V sobotu 3. března 2018 pořádala Obec Tlumačov Reprezentační ples v prostorách Otrokovické Besedy.

Pozvánka DDM Sluníčko na aerobik - O pohár starosty obce Tlumačov

09.03.2018 - Hana Hlobilová - hana.hlobilova@ddmslunicko.cz

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov za finanční podpory obce Tlumačov Vás všechny srdečně zve na XIV. ročník soutěže v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“.
Soutěž se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 11:00 hodin v prostorách Sportovní haly Otrokovice Štěrkoviště a je rozdělena do několika věkových kategorií.


Rychlé odkazy