Aktuálně z Tlumačova

AKTUALITY

25.9.2018
LUDKOVICE - S.K.TLUMAČOV 2:3 PEN. (1:1)

20.9.2018
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá nové policisty.

7.9.2018
Nabídka kroužků DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, na školní rok 2018-2019.
Přihlášky a více zde

3.9.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 10. září – 30.listopadu 2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova.
Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a průjezdu vozidel v této ulici, včetně odstavování a parkování vozidel, které se bude řídit přechodným dopravním značení.
Žádáme tímto občany o určitou toleranci a trpělivost po dobu realizace stavby s tím, aby při pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali zvýšené opatrnosti!

27.8.2018
V pátek 21.09.2018 bude v Otrokovicích probíhat sbírka KOLA PRO AFRIKU. Sběrné místo bude před budovou Otrokovické Besedy na nám. 3.května v čase 15-18 hod. Odevzdat je možno stará vyřazená kola, kolopříslušenství, nářadí apod. Odkaz na organizaci Kola pro Afriku o.p.s., kde je možno se dočíst o celém projektu je na adrese

22.8.2018
Oznamujeme občanům, že v termínu od 23.8. do 30.9.2018 budou prováděny stavební práce na rekonstrukci chodníku v ul. Machovská. Během provádění oprav dojde k omezení pohybu chodců a vozidel. Upozorňujeme občany, aby při pohybu v okolí stavby dbali zvýšené opatrnosti!

26.9.2018
Dnes akce KIS Tlumačov:
Retro výstava Sto let zpátky v čase
Více informací o akci
ZPRÁVY

Budova č.p. 65 se otevřela veřejnosti

DNES - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

V sobotu 22. září 2018 byla slavnostně otevřena budova č.p.65 na náměstí Komenského. Symbolická páska byla přestřižena za přítomnosti občanů naší obce a také hostů z Tlumačova na Domažlicku a Ďanové na Slovensku.

Letošní Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná jsou za námi

25.09.2018 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

V pátek 7. září 2018 se v Hulíně konal 9. ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Dříve narození občané Tlumačova, Kvasic, Hulína a Chropyně se mezi sebou utkali ve sportu, dovednostech i vědomostech.

Nová posilovna pod širým nebem na ulici Sportovní

10.09.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Jak již bylo zmíněno v několika předešlých článcích na webu obce a v Tlumačovských novinkách, byla v letech 2016 a 2017 realizována na ulici Sportovní tři sportoviště pro možné pohybové aktivity všech občanů Tlumačova a blízkého okolí.

Aerobik DDM Sluníčko – AT Tlumačov slavil v soutěžní sezóně 2017-18 opět velké úspěchy, těšíme na sezónu 2018-19

07.09.2018 - Hana Hlobilová - hana.hlobilova@ddmslunicko.cz

Na začátku školního roku se přihlásilo do aerobiku 117 členů, kteří byli rozděleni do 5 aerobikových skupin. Zde společně nacvičovali soutěžní choreografie. Přípravy jsou vždy velmi náročné. Nejdůležitější je nápad, od kterého se vše odvíjí, pak se připravuje a mixuje hudba, navrhují kostýmy a tvoří pomůcky pro danou sestavu.

14. ročník soutěže O pohár starosty obce Tlumačov proběl velmi úspěšně a 15. ročník nás čeká 6.4.2019

07.09.2018 - Hana Hlobilová - hana.hlobilova@ddmslunicko.cz

V sobotu 7. 4. 2018 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích 14. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „ O pohár starosty obce Tlumačov“. I v letošním ročníku nám zasedli do poroty profesionálové v čele s Mgr. Davidem Holzerem a Hankou Kynychovou. Ti doprovázeli hodnocení navíc mluveným komentářem ihned po docvičení týmu a předávali dětem i trenérům cenné rady pro další cvičení.

Noční pohádkový park

05.09.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Zakončení prázdnin pro děti byla opět akce Noční pohádkový park, který pro ně připravily pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov v pátek 31. srpna 2018.

Další projevy vandalismu a nevhodného chování k věcem veřejným

05.09.2018 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Už před rokem jsem upozorňoval na nevhodné chování některých jedinců na veřejných prostranstvích, konkrétně bude opět řeč o vodním prvku v parku ulice Sokolské. Jak je vidět, tak někteří lidé jsou prostě nepoučitelní a lhostejní k věcem veřejným.

Rekonstrukce ulice Sokolská

03.09.2018 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017.


Rychlé odkazy