Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

01.03.2021 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici, a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde budou vytvořena 2 místa pro přecházení navazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a současný přechod přes železnici směrem k ul. Dr. Ignáce Horníčka.

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2021

15.02.2021 - Mgr. Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2021 (dne 9. 12. 2020) podpoří jejich činnost.

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

02.02.2021 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“.

Informace o provozu ordinace praktického lékaře.

07.01.2021 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám poskytnout bližší informace k dalšímu provozu ordinace MUDr. Libora Tesaříka.
Vnímáme, že panují obavy o dostupnosti zdravotní péče v obci a situace nás trápí. Prosíme nicméně o trpělivost a zachování klidu. Věříme, že se nenadálou situaci podaří brzy vyřešit.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu bylo letos netradiční

18.12.2020 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Po řadu let rozsvěcíme náš tlumačovský vánoční strom na začátku adventního období, kdy na náměstíčku probíhá jarmark, je přichystáno bohaté občerstvení a v neposlední řadě i pestrý kulturní program.

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa

04.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Ke konci července 2020 byla zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní části hřbitova.

První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

03.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V polovině června letošního roku byla zahájena další z investičních akcí obce pod názvem „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. Tato akce bezprostředně navázala na již prováděná díla „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“ a „Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jako zhotovitel byla při společném výběrovém řízení na všechny tři akce vybrána společnost PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem na Skalách.

Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

01.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“.


Rychlé odkazy