Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Aktuální informace k provozu ordinace praktického lékaře v Tlumačově

15.01.2021 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Od pondělí 18.1.2021 bude v ordinaci v Tlumačově pravidelně vždy v pondělí a v úterý ordinovat MUDr. František Tesař. Další podrobnosi a informace o zástupech dále ve zprávě...

Informace o provozu ordinace praktického lékaře.

07.01.2021 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám poskytnout bližší informace k dalšímu provozu ordinace MUDr. Libora Tesaříka.
Vnímáme, že panují obavy o dostupnosti zdravotní péče v obci a situace nás trápí. Prosíme nicméně o trpělivost a zachování klidu. Věříme, že se nenadálou situaci podaří brzy vyřešit.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu bylo letos netradiční

18.12.2020 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Po řadu let rozsvěcíme náš tlumačovský vánoční strom na začátku adventního období, kdy na náměstíčku probíhá jarmark, je přichystáno bohaté občerstvení a v neposlední řadě i pestrý kulturní program.

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa

04.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Ke konci července 2020 byla zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní části hřbitova.

První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

03.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V polovině června letošního roku byla zahájena další z investičních akcí obce pod názvem „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. Tato akce bezprostředně navázala na již prováděná díla „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“ a „Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jako zhotovitel byla při společném výběrovém řízení na všechny tři akce vybrána společnost PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem na Skalách.

Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

01.12.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“.

Tlumačovští myslivci vybudovali odpočinková místa

19.11.2020 - Luboš Krajča - tlumacov@volny.cz

Vážení spoluobčané, již dlouho jsme přemýšleli, jak Vám zpříjemnit procházky a pobyt v přírodě. Po mnoha nápadech nám utkvěla v hlavě myšlenka odpočinkových míst jak pro pěší, tak pro cyklisty.

Pracovní skupina povodňové komise obce Tlumačov monitoruje stav

16.10.2020 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Po dlouhodobě trvajících a intenzivních deštích na území Moravy (zejména pak v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) došlo ke vzedmutí vodních toků, řeku Moravu nevyjímaje. Od středy 14.10.2020, kdy po dosažení 2. stupně povodňové aktivity na řece Moravě v hlásném bodě Kroměříž poprvé zasedla pracovní skupina Povodňové komise Tlumačov, je pravidelně monitorován stav v kritických částech místních vodotečí.


Rychlé odkazy