Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Ukliďme okolí obce Tlumačov

30.03.2021 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Naše obec se letos poprvé zapojila do celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. Tato dobrovolnická úklidová akce, probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akce se konala v sobotu 27. března 2021.

Pomalu, ale jistě vzniká VELIKONOČNÍ STROM

25.03.2021 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Vážení občané,
na začátku tohoto měsíce jsme vás prostřednictvím webu obce a hlášení v místním rozhlase, později i v Tlumačovských novinkách, informovali o akci "VELIKONOČNÍ STROM".

Respirátory pro nejstarší seniory

22.03.2021 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

V uplynulých dnech obdrželi nejstarší senioři naší obce respirátory, které jim do schránek rozvezly pracovnice obecního úřadu. Tyto respirátory byly na obec doručeny prostřednictvím Zlínského kraje a přes Ministerstvo práce a sociálních věcí ze Státního fondu hmotných rezerv.

Ukliďme okolí obce Tlumačov

22.03.2021 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Naše obec se zapojila do celostátního projektu Ukliďme Česko, která se koná v sobotu 27. března 2021.

Nové dopravní značení na náměstí Komenského

19.03.2021 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V souvislosti s nově vybudovaným parkovištěm pro 45 automobilů před tělocvičnou základní školy, zrekonstruovaným chodníkem od pošty k základní škole a stavebními úpravami části komunikace na náměstí Komenského došlo po dohodě mezi zástupci Policie ČR Dopravního inspektorátu Zlín, Městského úřadu Otrokovice, Odbor dopravně-správní a obcí Tlumačov k návrhu řešení, stanovení a následné instalaci nového dopravního značení.

Zjednosměrnění provozu v ulici Jana Žižky

08.03.2021 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Na základě stávajících technických parametrů místní komunikace v ul. Jana Žižky, zejména pak její nedostatečné šířky pro obousměrný provoz vozidel, a v loňském roce provedeného dotazníkového šetření mezi vlastníky nemovitostí v této ulici bylo zástupci obce rozhodnuto o zjednosměrnění této komunikace.

VELIKONOČNÍ STROM

05.03.2021 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Oslavme Velikonoce a vytvořme společně VELIKONOČNÍ STROM.


Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

01.03.2021 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici, a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde budou vytvořena 2 místa pro přecházení navazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a současný přechod přes železnici směrem k ul. Dr. Ignáce Horníčka.


Rychlé odkazy