Aktuálně z TlumačovaZPRÁVY

Akce „Jedu na dřeň“ v Tlumačově

19.03.2019 - Blanka Konečná - tlumacov@volny.cz

Milí spoluobčané, ráda bych Vás také prostřednictvím webových stránek seznámila s akcí, která se uskuteční v sobotu 13.4.2019 v době od 10.00 do 17.00 hodin v budově č. 65 na nám. Komenského v Tlumačově. Tato akce nese název Jedu na dřeň, budete mít tak možnost se přímo na místě zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Rekonstrukce chodníků na ulicích Machovská a Švermova

26.02.2019 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

Na podzim loňského roku byly z rozpočtu obce Tlumačov financovány stavební práce na rekonstrukcích chodníků v ul. Machovská a ul. Švermova. Jednalo se o další z etapy rekonstrukcí chodníků, které jsou z hlediska jejich umístění jedny z nejvíce používaných a z hlediska stáří i nejvíce opotřebovaných.

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2019

25.02.2019 - Mgr. Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

Vážení přátelé, obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2019 (dne 20. 2. 2019) podpoří jejich činnost.

Osvětová beseda Zdravotnická záchranná služba - co o nás víte nebo nevíte

15.02.2019 - Ladislava Šoltýsová - kis@tlumacov.cz

Na pravidelnou schůzku našeho Klubu seniorů Tlumačov 12. února 2019 připravily pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov přednášku: Zdravotnická záchranná služba - co o nás víte nebo nevíte. Přednášel MUDr. Dorian Pfeifer - náměstek pro léčebnou péči ZZS Zlínského kraje p.o.

Reprezentační ples obce Tlumačov

06.02.2019 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

V sobotu 2. února 2019 se v sále Otrokovické Besedy konal Reprezentační ples Obce Tlumačova. Ples zahájil starosta, pan Petr Horka spolu s vedoucí KIS Renátou Nelešovskou.

Tlumačovský košt pálenek a ochutnávka chuťovek

05.02.2019 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Sedmnáctý ročník proběhl v sobotu 26. ledna 2019 v Klubu obce na Zábraní. Společná akce místních zahrádkářů a kulturního a informačního střediska vždycky přiláká místní i přespolní návštěvníky.

Turnaj ve stolní tenise má své vítěze

16.01.2019 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

V místní tělocvičně Základní školy Tlumačov se v sobotu 5. ledna 2019 sešli 6 žáků, 3 ženy, 34 mužů a 12 seniorů, aby odehráli již 7. ročník Turnaje ve stolním tenise.

Rozsvícení vánočního stromu

10.12.2018 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

V sobotu 1. 12. 2018 jsme přivítali na tlumačovském náměstíčku advent rozsvícením vánočního stromu.


Rychlé odkazy