Aktuálně z Tlumačova

AKTUALITY

23.10.2020
V pondělí 26.10.2020 bude obecní úřad uzavřen.

22.10.2020
Kulturní a informační středisko je společně s knihovnou z důvodu nařízení vlády uzavřeno. KISko nabízí, po předchozí telefonické domluvě, služby jako tisk, kopírování, skenování dokumentů a další služby. V případě zájmu volejte 724 368 378. Knihovna nabízí, po předchozí telefonické domluvě, službu rozvoz knih domů. V případě zájmu volejte 606 327 300.ZPRÁVY

Pracovní skupina povodňové komise obce Tlumačov monitoruje stav

16.10.2020 - Petr Horka - starosta@tlumacov.cz

Po dlouhodobě trvajících a intenzivních deštích na území Moravy (zejména pak v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) došlo ke vzedmutí vodních toků, řeku Moravu nevyjímaje. Od středy 14.10.2020, kdy po dosažení 2. stupně povodňové aktivity na řece Moravě v hlásném bodě Kroměříž poprvé zasedla pracovní skupina Povodňové komise Tlumačov, je pravidelně monitorován stav v kritických částech místních vodotečí.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

03.10.2020 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020 - volební účast v Tlumačově byla 37.88%. Výsledky jsou u vedeny v tabulkách.

Vařili jsme guláše

30.09.2020 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Své kulinářské umění předvedlo 8 týmů na druhém ročníku Gulášfestu Tlumačov 2020. Akce se konala za krásného slunečného počasí v sobotu 12. září v obecním parku.

1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře žen

21.09.2020 - Rajmund Huráň - mistostarosta@tlumacov.cz

V sobotu 5.9.2020 se na sportovištích obce u fotbalového hřiště uskutečnil letošní poslední turnaj pořádaný KIS Tlumačov. Konal se zde tolik očekávaný první ročník turnaje žen v tenisové čtyřhře.

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná aneb není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

16.09.2020 - Renáta Nelešovská - vedoucikis@tlumacov.cz

Mikroregion Jižní Haná uspořádal v pátek 4. září 2020 v pořadí 21. ročník her seniorů. V kvasické sokolovně se utkali senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic.

Zlínský kraj poskytl dotaci JSDH obce Tlumačov

15.09.2020 - Jan Rýdel - tajemnikou@tlumacov.cz

Dotaci ze Zlínského kraje v celkové výši 60 037 Kč obdržela v letošním roce JSDH obce Tlumačov. Dotace byla poskytnuta Zlínským krajem na základě výzvy RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Výstavba polních cest a záchytných mezí v katastru obce Tlumačov

11.09.2020 - Michal Veselský - stavebniou@tlumacov.cz

V rámci komplexních pozemkových úprav ve východní části obce Tlumačov ukončených v roce 2008, byla navržena společná zařízení, tj. vymezení pozemků pro vybudování polních a lesních cest, biocenter a biokoridorů, interakčních prvků, liniové zeleně, protierozních opatření a vodních ploch.

Cesta za pohádkou

09.09.2020 - Petra Šimoníková - kis@tlumacov.cz

Na ukončení prázdnin připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov ve spolupráci s SK Tlumačov a SDH Tlumačov v okolí fotbalového hřiště „Cestu za pohádkou“. Tato akce se konala už po jedenácté. Devět let se konala v parku u Sokolovny a druhým rokem nám nabídli fotbalisté spolupráci i prostory na fotbalovém hřišti.


Rychlé odkazy